Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie "Pro Seniore" zaprasza lekarzy seniorów na klubowe obiady do Klubu Lekarza w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 54.
Obiady dofinansowywane są przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

Z dofinansowania obiadów będzie można skorzystać po wcześniejszym zapisie (szczegóły poniżej).