Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły. Czas, kiedy rodziny spotykają się przy wspólnym stole, aby porozmawiać, pożartować, powspominać, po prostu nacieszyć się sobą. Czas magiczny, bo w domach dziadków znów rozbrzmiewa śmiech ich dzieci oraz rozpakowujących prezenty wnuków, które już od progu upewniają się, że pierogów starczy dla wszystkich.

Niestety, nie każdy może doświadczyć magii rodzinnych świąt w zaciszu ogniska domowego. Właśnie z myślą o takich osobach w czwartek 15 grudnia Fundacja Pro Seniore przygotowała spotkanie Wigilijne dla pensjonariuszy oraz podopiecznych Fundacji w Domu Lekarza Seniora.

Po krótkiej przemowie i życzeniach złożonych przez prezesa Fundacji Pro Seniore Piotra Wasilewskiego, Kapelan Domu Lekarza Seniora ks. Witold Sokołowski SJ pobłogosławił zebranych i poświęcił opłatki, nad którymi  wszyscy składaliśmy sobie najlepsze i najserdeczniejsze życzenia.

Następnie rozpoczęła się część artystyczna. W świąteczny nastrój wprowadziła pani Alicja Wojciechowska przybliżając uczestnikom spotkania historie powstania najpiękniejszych polskich kolęd. Recytatorce akompaniował profesor Jerzy Woy-Wojciechowski, pani Jolanta Kubicka i chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Medicantus. Wielu wyraźnie wzruszonych seniorów uczestniczyło w śpiewaniu kolęd. W spotkaniu uczestniczyli prezesi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Piotr Pawliszak i Olga Rostkowska.

Nieco później, zanim zasiedliśmy do wspólnego, wigilijnego stołu, rozdaliśmy prezenty zgromadzonym seniorom. Część z nas razem z dyrektor Anetą Olszak udała się do pokoi najbardziej schorowanych pensjonariuszy, aby złożyć życzenia i wręczyć paczki świąteczne, mając nadzieję, że choć na chwilę wywołamy uśmiechy na ich twarzach.