BENEVOLENTI

W podziękowaniu za życzliwość i wspieranie działań Fundacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Pro Seniore” ustanowiliśmy tytuł BENEVOLENTI „łaskawcy życzliwemu”. Statuetkę  wręczamy corocznie osobom które zaangażowane są w życie Fundacji i niesienie pomocy osobom potrzebującym.
 

Statuetki otrzymali:

 

Komorowska Anna - Małżonka Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Apelski Sławomir - Prezes April Polska MedBroker

Brzostowska Marta - Współzałożycielka i organizatorka powołania do życia Fundacji, jej wiceprezes.

Cerański Sylwester - Prezes firmy Mokpol.

Chruściel Tadeusz - Profesor, doktor nauk medycznych. Pierwszy Prezes Fundacji. Powołał i wytyczył jej cele.

Czeszejko- Sochacki Krzysztof - Adwokat

Dmowska Renata - Wieloletni człoenk Rady Fundacji "Pro Seniore"

Garlicki Janusz - Ortopeda, lekarz sportowy

Grodzki Mieczysław - Przewodniczący Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Gronkiewicz-Waltz Hanna - Prezydent m.st. Warszawy

Grudziński Wiesław - Polski historyk wojskowości,generał dywizji Wojska Polskiego,dowódca Garnizonu Warszawa.

Hoser Henryk - Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hoser SAC, Biskup Warszawsko-Praski

Majkowski Ryszard - Doktor, Prezes Fundacji z czasie wmurowania kamienia węgielnego pod przyszłą budowę Domu Seniora.

Makowska Halina - Lekarz za szczególne zasługi i wkład pracy w tworzeniu i organizacji Fundacji Pro Seniore.

Malinowski Andrzej - Generał dywizji Wojska Polskiego.

Olszewski Roman - Wieloletni członek Rady Fundacji "Pro Seniore"

Opielewicz Rafał - Wieloletni przyjaciel i pracownik Fundacji Pro Seniore - Senior

Ostrowska Teresa - Profesor medycyny, pierwszy donator Fundacji.

Roszkiewicz Waldemar - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Skarżyński Henryk - Otolaryngolog, audiolog i foniatra. Twórca i dyrektor Instytu Fizjologii i Patologi Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu.

Skrzypczak Waldemar - Polski wojskowy, generał broni SZ RP w stanie spoczynku, w latach 2012-2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Struzik Adam - Lekarz, polski polityk i samorządowiec oraz Marszałek Senatu w latach 1993–1997.

Szatanek Mieczysław - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w latacj 2009-2013.

Urbańska Natasza - Polska piosenkarska, aktorka filmowa, telwizyjna i teatralno-musicalowa.

Witczak MarekGenerał brygady Wojska Polskiego, w latach 2008-2010 Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

Włodarczyk Andrzej - Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.