Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Pro Seniore” od ponad 20 lat działa na rzecz emerytowanych seniorów. Dla dobra swoich podopiecznych corocznie dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne, które są aktywna formą rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań wśród seniorów. Fundacja Pro Seniore, dbając nie tylko o potrzeby dotyczące zdrowia fizycznego seniorów, cyklicznie organizuje także spotkania towarzyskie dla swoich podopiecznych.

Seniorom, którzy nie otrzymują zinstytucjonalizowanego wsparcia i całodobowej opieki Fundacja stara się pomóc realizując działania statutowe poprzez zakup sprzętu medycznego oraz sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnych do codziennego funkcjonowania seniorów, w tym specjalistycznych wózków inwalidzkich, łóżek, materacy przeciwodleżynowych oraz drobnego sprzętu do codziennej rehabilitacji.

Środki finansowe na działalność statutową Fundacja pozyskuje w trakcie organizacji imprez charytatywnych. Wszystkie zdobyte z tego tytułu środki przeznaczane są wyłącznie na cele statutowe fundacji, czyli pomoc seniorom w potrzebie. Największą z imprez organizowaną corocznie w okresie karnawałowym jest Charytatywny Bal Przyjaciół Fundacji  – gala, która odbywała się pod patronatami honorowymi m.in. Małżonki Prezydenta RP, Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Od siedmiu lat Fundacja jest także współorganizatorem Rodzinnych Pikników Integracyjnych Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – imprezy integracyjnej łączącej pokolenia i środowiska samorządowców, przedstawicieli tak prestiżowych zawodów jak: adwokaci, aptekarze, architekci, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, diagności laboratoryjni, inżynierowie budownictwa, komornicy, kuratorzy sądowi, lekarze, weterynarze, pielęgniarki, notariusze, psychologowie, radcy prawni, rzecznicy patentowi, notariusze.

Mając na uwadze fakt, iż środki finansowe zgromadzone dzięki organizacji imprez charytatywnych nie wystarczą na pomoc wszystkim podopiecznym, w 2013 roku Fundacja udostępniła nową formę pomocy. Uruchomiony został płatny numer telefonu przy połączeniu, z którym osoba dzwoniąca słyszy komunikat informujący o działalności Fundacji i celu, na który zostanie przekazana opłata za wysłuchanie wiadomości.