Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Pro Seniore” od ponad 20 lat działa na rzecz lekarzy seniorów. Dla dobra swoich podopiecznych corocznie dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne, które są aktywna formą rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań wśród seniorów. Fundacja Pro Seniore, dbając nie tylko o potrzeby dotyczące zdrowia fizycznego seniorów, cyklicznie organizuje także spotkania towarzyskie dla swoich podopiecznych.

Seniorom, którzy nie otrzymują zinstytucjonalizowanego wsparcia i całodobowej opieki Fundacja stara się pomóc realizując działania statutowe poprzez zakup sprzętu medycznego oraz sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnych do codziennego funkcjonowania seniorów, w tym specjalistycznych wózków inwalidzkich, łóżek, materacy przeciwodleżynowych oraz drobnego sprzętu do codziennej rehabilitacji. Finansujemy również opiekę we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Fundacja wspiera Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie.

Środki finansowe na działalność statutową Fundacja pozyskuje z 1.5 % procenta podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz darowizn osób fizycznych i prawnych.