Zarząd Fundacji:

 

Rada Fundacji:

  • Przewodniczący Rady Fundacji - Łukasz Jankowski

  • Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji - Bożena Hoffman

  • Sekretarz Rady Fundacji - Marta Moczydłowska

  • Członek Rady Fundacji - Jan Kowalczuk

  • Członek Rady Fundacji - Krzysztof Madej 

  • Członek Rady Fundacji - Dariusz Paluszek

  • Członek Rady Fundacji - Anna Ścibisz

 

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący Komisji - Piotr Sobiech

  • Wiceprzewodniczący Komisji - Michał Głogowski

  • Sekretarz Komisji - Rafał Sawicki