Zarząd Fundacji:

  • Prezes Zarządu - Piotr Wasilewski

  • Członek Zarządu - Mery Topolska - Kotulecka

  • Członek Zarządu - Bartosz Jerczak

Rada Fundacji:

  • Przewodniczący Rady Fundacji - Piotr Pawliszak

  • Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji - Bożena Hoffman-Golańska

  • Sekretarz Rady Fundacji - Paweł Doczekalski

  • Członek Rady Fundacji - Barbara Dobies-Krześniak

  • Członek Rady Fundacji - Agnieszka Serwan

  • Członek Rady Fundacji - Jan Kowalczuk

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący Komisji - Piotr Sobiech