Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie "Pro Seniore" informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyrobów medycznych. 

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 czerwca 2022 roku

 

Projekt skierowany jest do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy:

  • przynależą do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
  • ukończyli 60. rok życia, 
  • znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej,
  • nie otrzymali refundacji na wyroby medyczne z NFZ/PFRON

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem. W przypadku trudności z uzyskaniem należnej refundacji z NFZ/PFRON zachęcamy do skorzystania z pomocy prawnej w ramach programu Okręgowej Izby Lekarskiej „Prawnik dla Lekarza” (link do strony internetowej).