Zgłoszenia i szczegółowe informacje: Renata Sobolewska - tel. 22 54 28 330