Przedstawiciele Fundacji PRO SENIORE im. Lekarzy Polskich Poległych i Pomordowanych w czasie II Wojny Światowej, w osobach prezesa zarządu Andrzej Surowieckiego i wiceprezesa Włodzimierza Cerańskiego, odwiedzili panią Prof. Teresę Ostrowską. W podziękowaniu za dar w postaci działki w Wildze z przeznaczeniem pod budowę domu seniora dla lekarzy, jaki Pani Profesor złożyła Fundacji, decyzją Rady Fundacji w dniu 17 kwietnia 2009 r. otrzymała tytuł BENEVOLENTI. Wręczenie statuetki i dyplomu nastąpiło w miejscu Jej obecnego zamieszkania, w domu seniora przy ul. Dickensa w Warszawie.