21 października 2016 roku Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Pro-Seniore” im. Lekarzy Polskich Poległych i Pomordowanych w czasie II Wojny Światowej świętowała swoje dwudzieste urodziny!

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się wieloletni przyjaciele Fundacji, przedstawiciele Klastra Promed, przedstawiciele Mazowieckiego Forum  Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz goście honorowi m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas oraz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc. Uroczystą Galę poprowadził Jacek Borkowski. Podczas uroczystości wyświetlony został krótki film przedstawiający historię działalności Fundacji. Po projekcji filmu Prezes Fundacji Pro Seniore wraz z  Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej  w Warszawie wręczyli trzy statuetki Benevolenti – Łaskawcy życzliwemu, trzem zasłużonym postaciom, za ich wkład i nieocenioną pomoc w rozwój naszej Fundacji.

W czasie Jubileuszowej Gali Pani Elżbieta Lanc reprezentując Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczyła na ręce Prezesa Fundacji, Pana Andrzeja Surowieckiego, medal pamiątkowy „Pro Masovia”. To niezwykłe, najwyższe odznaczenie jest dla nas nie tylko ogromnym zaszczytem, ale również motywacją do podjęcia działań w celu stworzenia Domu dla seniorów z profesjonalną długoterminową opieką medyczną. Podczas uroczystości nie zabrakło niespodzianek. Fundacja została odznaczona również przez innych naszych gości. Bardzo dziękujemy wszystkim za ciepłe słowa.

Uroczysty jubileusz zwieńczył fenomenalny koncert Kuby Sienkiewicza. Mamy nadzieję, że to niezwykłe wydarzenie na długo pozostanie w pamięci, nie tylko członków Fundacji, ale wszystkich obecnych gości, którym serdecznie dziękujemy, że byli z nami w tak ważnym dla nas dniu.