Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie "Pro Seniore" informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyrobów medycznych 

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W AKTUALNYM NABORZE: 30 czerwca 2024 roku

 

Projekt skierowany jest do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy:

  • przynależą do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
  • ukończyli 60. rok życia, 
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
  • nie otrzymali refundacji na wyroby medyczne z NFZ/PFRON

 

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem. W przypadku trudności z uzyskaniem należnej refundacji z NFZ/PFRON zachęcamy do skorzystania z pomocy prawnej w ramach programu Okręgowej Izby Lekarskiej „Prawnik dla Lekarza” (link do strony internetowej).

UWAGA: większość zakupionych aparatów słuchowych jest automatycznie częściowo refundowana przez NFZ- wówczas nie podlega dofinansowaniu przez Fundację.