Pomocy potrzebującym lekarzom seniorom udzielą wykwalifikowane Siostry PCK, z doświadczeniem w opiece nad starszymi osobami. Chodzi o usługi pielęgnacyjno-gospodarcze, takie jak: karmienie, wykonywanie prostych opatrunków, sprzątanie, realizowanie recept, towarzyszenie podczas spaceru, wyprowadzenie zwierząt czy załatwianie spraw urzędowych.

Zachęcamy również wszystkich, którzy mają  informacje o lekarzach emerytach w potrzebie, by poinformowali nas o takich przypadkach. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zapisu. Wsparcie skierowane jest do lekarzy, którzy są członkami OIL w Warszawie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: 22 54 28 306.